Tuyển thợ quảng cáo.

Tuyển thợ quảng cáo.

Tuyển thợ quảng cáo, thợ hàn, ưu tiên biết ốp alumi. Công ty TNHH ONENEOcần tuyển thợ quảng cáo các vị trí sau:1. Thợ...