Tuyển thợ quảng cáo.

Tuyển thợ quảng cáo.

Tuyển thợ quảng cáo, thợ hàn, ưu tiên biết ốp alumi. Công ty TNHH ONENEO cần tuyển thợ quảng cáo các vị trí sau:1. Thợ...